Disclaimer/Sqarim.

Shqip

Muzikalb.com/Albyoutube.com është motor për kërkimin e muzikëve në gjuhen shqipe, ne i kontrollojm linqet (muzikët) dhe i publikojm në muzikalb.com/albyoutube.com. Burimi i muzikëve vjen nga faqe të tjera. Nëse keni ndonjë ankes apo vërejtje për materialin, kontrolloni se ku është burimi dhe provoni të kontaktoni administratorin e faqes në të cilën është materiali. Pasi  ti dëgjoni muzikët, ju lutemi fshijini nga pajisja juaj dhe bleni albumin e këngëtarit/es që ti mbështesim artistët tanë.

English

Muzikalb.com/Albyoutube.com is a search engine for Albanian songs, we control the links and publish them in muzikalb.com/albyoutube.com. The source of the songs comes from other sites. If you have any complaints or remarks on the material, check where the source is and try contacting the administrator of the site where the material is. After you listen to the songs, please delete it from your device and buy the singer’s album to support our artists.

Sugjerime.